Bệnh leptospira- Dấu hiệu nhận biết, cách phòng và điều trị bệnh