Các triệu chứng của bệnh giun móc ở chó và con đường lây lan